مشاوره حقوق امور دولتی

/مشاوره حقوق امور دولتی
مشاوره حقوق امور دولتی2019-07-31T15:26:07+03:30
برای اثبات اموال با ارزشی که در صندوق امانات بانک دارم و دزد به بانک زده ، چه باید کرد ؟
در این صورت می توانید به شهادت شهود و سایر امارات و قرائنی که مثبت وجود اشیای قیمتی شما باشد توسل جویید.
شخصی که به جرم سیاسی ، محکوم شده ، چه عواقبی برای زندگی نزدیکانش دارد ؟
به لحاظ قانون جرم و مجازات مساله شخصی است و به نزدیکان فرد تسری ندارد ولی به لحاظ ملاحظات حکومتی ممکن است محدودیتهایی برای نزدیکان ایجاد نماید.
فردی که از سربازی فرار کند ، حکمش چیست ؟
در زمان صلح حکم آن حبس از ۳ ماه تا یک سال یا اضافه خدمت از ۳ ماه تا یک سال است.
حکم درگیری با پلیس چیست ؟
به نظر می رسد منظور تمرد نسبت با مامورین نیروی انتظامی مورد سوال باشد که به هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی و در حین انجام وظیفه نسبت به مامورین به عمل آید اطلاق می شود و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال دارد.
حکم پول شویی چیست ؟
اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌ شوند.
پزشکی که رشوه می گیرد ، چطور باید اثبات و شکایت کرد ؟
برای اثبات هر جرمی نیاز به ادله مثل شهادت شهود، سند و… می باشد.
حکم اختلاس چیست ؟
بسته به میزان اختلاس مرتکب به حبس تا ده سال و انفصال از شش ماه تا دائم از خدمات دولتی و رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس محکوم می شود.
10 فردی که همه از بانک وام گرفته اند و همه ضامن هم اند و پرداخت نمی کنند ، حکمش چیست ؟
بنابر قرارداد ضمان بانک می تواند ضامنین و یا افراد وام گیرنده را ملزم به پرداخت نماید.
سهمیه آب برای کشاورزی ، را چطور باید به عدالت تقسیم کرد ؟
با توجه به قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های آن پروانه مصرف آب و یا اجازه مصرف آب را وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی اختصاص می دهند.
بانک خصوصی ای که پول ها را برده ، از چه کسی باید شکایت کرد ؟
بانک شرکت سهامی عام محسوب می شود و شخصیت حقوقی دارد. می توان به طرفیت شرکت و یا مدیران آن دادخواست مطالبه وجه داد و یا شکایت کیفری نمود.
شخصی که با ترفند های مختلف ، از مالیات فرار کند ، جرمش چیست ؟
مواردی از قبیل تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد از طیرق ثبت معاملات خود با نام دیگران و برعکس، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث و خودداری از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی مصادیق جرم فرار مالیاتی محسوب شده و مجازات حبس از سه ماه تا دوسال دارد.

وکیل امور دولتی

مشاوره‌های حقوقی درباره امور دولتی . اگر سوالات حقوقی دولتی دارید ما این امکان را برای شما فراهم آوردیم تا با دسترسی سریع به سایت و مشاوران متعهد هر چه سریعتر به پاسخ خود برسید و مشکلاتتان حل شود.