قانون کارگر و کارفرمایی

/قانون کارگر و کارفرمایی
قانون کارگر و کارفرمایی2019-07-31T15:23:58+03:30
کسی که در مکانی با شغل آزاد فعالیت می کند و کارفرما بیمه اش نکرده ، چطور می تواند شکایت کند ؟
می تواند به اداره کار مراجعه و با اثبات رابطه کاری از کارفرما شکایت کند.

کارگر و کارفرما

مرکز تخصصی مشاوره حقوقی در خصوص قوانین کارگر و کارفرمایی دارای اطلاعاتی کامل و جامع می باشد. حقوق و وظایف کارفرمایان و قوانی شرایط کاری و بیمه را از ما بخواهید