مشاوره حقوق ثبت احوال

/مشاوره حقوق ثبت احوال
مشاوره حقوق ثبت احوال2019-07-31T15:22:10+03:30
اموالی که به فرزندان به ارث رسیده ، اما یکی از ورثه حاضر به تقسیم نیست ، چه باید کرد ؟
مراجعه به دادگاه و تقاضای تقسیم ماترک از دادگاه. 
آیا پدر می تواند یکی از فرزندان خود را از ارث محروم کند ؟
خیر این اقدام منع قانونی و شرعی دارد.
فردی که فرزندی ندارد و پدر و مادرش هم فوت کرده اند ، اموالش به چه کسی می رسد ؟
در صورتی که متوفی فرزند و والدین نداشته باشد اجداد و خواهر و برادرهای ایشان وارث هستند.

وکیل ثبت احوال

همواره مردم بر اساس نیازهای روزمره خود نیاز به خدمات ثبت احوال پیدا می کنند. این خدمات مختلف است. تلاش کرده ایم متداولترین خدمات ثبت احوال را برایتان معرفی و تشریح کنیم و در حل مشکلات شما پیش رو باشیم.